Ομιλητές: Νεόφυτος Κ. Δημητριάδης DDS,MD,MSc. Ειδικός Γναθοχειρουργός, Assistant Professor of Oral and Maxillofacial Surgery, Tufts University,Boston USA.
 
Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο οίκημα του Συλλόγου.