Οδηγίες Ε.Ε.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΕΥΚΑΝΣΗΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΘΡΟ: Στοματική οδοντιατρική φροντίδα και ακτινοθεραπεία, αποφυγή εμφάνισης οστεοακτινονέκρωσης: Συστάσεις.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ με βάση τον περί “Προστασίας από Ιονίζουσες ακτινοβολίες” Νόμο του 2002(Ν 115 (Ι)/2002)

 

Διαφημιστικός Χώρος