Ενδοδοντία

1. Τι είναι η ενδοδοντική Θεραπεία;
 
Στο εσωτερικό μέρος του δοντιού υπάρχει ένας μαλακός ιστός που ονομάζεται πολφός. Όταν ο πολφός μολυνθεί από κάποια αίτια (τερηδόνα, τραύμα, βαθύ σφράγισμα), τότε αρχίζει η φλεγμονή του η οποία μπορεί να συνοδεύεται με ευαισθησία, έντονο πόνο σε θερμικά ερεθίσματα και μερικές φορές πρήξιμο. Η θεραπεία που ενδείκνυται είναι η αφαίρεση του πολφού μέσα από το δόντι. Ο χώρος που καταλαμβάνει ο πολφός πρέπει να καθαριστεί καλά και μετά να σφραγιστεί με ένα υλικό που λέγεται γουταπέρκα. Όλη αυτή η διαδικασία λέγεται ενδοδοντική θεραπεία και είναι αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε απονεύρωση.
 
2. Υπάρχει πιθανότητα να χρειαστεί ενδοδοντική θεραπεία ένα δόντι που δεν πονά;
 
Ασφαλώς ναι εφόσον για οποιοδήποτε λόγο ο πολφός έχει νεκρωθεί.
 
3. Σε πόσες επισκέψεις μπορεί να ολοκληρωθεί μια ενδοδοντική θεραπεία;
 
Η εποχή που μια ενδοδοντική θεραπεία σήμαινε πάρα πολλές επισκέψεις στον οδοντίατρο και συχνές «αλλαγές» ανήκει οριστικά στο παρελθόν. Σήμερα μία, δύο ή τρεις επισκέψεις είναι αρκετές για να ολοκληρωθεί η ενδοδοντική θεραπεία.
 
4. Θα υπάρχει πόνος μεταξύ των επισκέψεων;
 
Εφόσον όλα έχουν γίνει όπως πρέπει να γίνουν, συνήθως ο πόνος είναι μέτριος και ελέγχεται πολύ εύκολα με απλά παυσίπονα. Πολύ σπάνια παρουσιάζεται μεταξύ των επισκέψεων δυνατός πόνος ή και πρήξιμο οπότε χρειάζονται ισχυρότερα παυσίπονα που θα σας χορηγήσει ο οδοντίατρος σας. Είναι σίγουρο ότι ο ισχυρός πόνος ή το πρήξιμο δεν επηρεάζουν την πρόγνωση της θεραπείας και επομένως τη διατήρηση του δοντιού, αλλά απλά δημιουργεί μια μικρή ταλαιπωρία και καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της θεραπείας.
 
5. Θα αλλάξει χρώμα το δόντι μετά την ενδοδοντική θεραπεία;
 
Παλαιότερα είχε παρατηρηθεί αλλαγή του φυσιολογικού χρώματος των δοντιών μετά από ενδοδοντική θεραπεία. Σήμερα εφόσον γίνει σωστά η ενδοδοντική θεραπεία και χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα σύγχρονα υλικά, αλλαγή του χρώματος παρατηρείται πολύ σπάνια.
 
6. Το δόντι είναι νεκρό μετά την ενδοδοντική θεραπεία;
 
Ασφαλώς όχι. Συνεχίζει να εκπλήρει όλους τους σκοπούς του με τη διαφορά ότι δεν έχει αίσθηση σε θερμικές μεταβολές.
 
7. Πόσο χρόνο ζωής έχει ένα ενδοδοντικά θεραπευμένο δόντι;
 
Ένα σωστά θεραπευμένο δόντι, με τη σωστή αποκατάσταση έχει τις ίδιες πιθανότητες να διατηρηθεί στο στόμα όπως ένα υγιές.
 
8. Η ενδοδοντική θεραπεία θα έχει σίγουρη επιτυχία;
 
Δεν υπάρχει θεραπεία στην ιατρική και οδοντιατρική με ποσοστό επιτυχίας 100%. Ειδικά στην ενδοδοντική θεραπεία εμπλέκονται πολλοί παράγοντες που διαφοροποιούν το αποτέλεσμα. Με τις σύγχρονες γνώσεις και τεχνικές όμως το ποσοστό επιτυχίας της ενδοδοντικής θεραπείας ξεπερνά το 90%.