Οδοντοστοιχίες

Ολικές Οδοντοστοιχίες (CompleteDentures) και Μερικές Οδοντοστοιχίες (PartialDentures)
 
Οι οδοντοστοιχίες αποτελούν την παλιά μέθοδο για αποκατάσταση της μασητικής λειτουργία όταν όλα ή αρκετά δόντια έχουν χαθεί. Όταν έχουμε απώλεια όλων των δοντιών ενός φραγμού κατασκευάζονται «ολικές οδοντοστοιχίες» ενώ οι «μερικές οδοντοστοιχίες» χρησιμοποιούνται όταν τα αρκετά και κυρίως όλα τα οπίσθια δόντια έχουν χαθεί. 
 
Έχουν συνήθως μεταλλική βάση, ροζ ακρυλικό για ούλα και δόντια οδοντοστοιχίας ή μπορεί να είναι κατασκευασμένες εξολοκλήρου από ελαστικό ροζ  υλικό και  δόντια χωρίς την χρήση μετάλλου. Οι «μερικές οδοντοστοιχίες» στηρίζονται στα εναπομείναντα δόντια με μικρούς γάντζους και είναι πιο σταθερές από τις «ολικές οδοντοστοιχίες». 
 
Όλες οι οδοντοστοιχίες είναι κινητές , δηλαδή μπορούν και πρέπει να αφαιρούνται από τον ασθενή (συνήθως κατά την διάρκεια της νύκτας) ώστε να γίνεται επαρκής καθαρισμός τόσο των οδοντοστοιχιών, όσο των ούλων και των  εναπομενόντων δοντιών.
 
Εκ κατασκευής, οι οδοντοστοιχίες δεν μπορούν να είναι απόλυτα σταθερές και παρουσιάζουν μειωμένη μασητική ικανότητα.  Η χρήση των οδοντικών εμφυτευμάτων σαν υπόβαθρο ώστε οι οδοντοστοιχίες να «κουμπώνουν» στα εμφυτεύματα  μπορεί να αυξήσει κατά πολύ την σταθερότητα και την μασητική ικανότητα.