Στεφάνες

Στεφάνη (Crown/Cap)
 
Οι στεφάνες είναι καλύμματα δοντιών (από πορσελάνη, ή και συνδυασμό μέταλλου και πορσελάνης). Τοποθετούνται σε δόντια αρκετά ταλαιπωρημένα/ κατεστραμμένα  από επανειλημμένες και υπερμεγέθεις εμφράξεις, κατάγματα ή μετά από ενδοδοντικές θεραπείες και επαναφέρουν το κατεστραμμένο δόντι στην αρχική του κατάσταση. Οι στεφάνες συγκολλούνται μόνιμα και καλύπτουν εξολοκλήρου το δόντι στο οποίο στηρίζονται.
 
Γέφυρες (Bridge)
 
Οι γέφυρες αποτελούν την πιο κλασσική και χρησιμοποιημένη μέθοδο για αναπλήρωση ενός δοντιού που έχει χαθεί. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχουν δόντια μπροστά αλλά και πίσω από το χαμένο δόντι. Τα διπλανά δόντια προετοιμάζονται από τον οδοντίατρο ώστε να δεχτούν στεφάνες οι οποίες είναι ενωμένες και υποστηρίζουν το πρόσθετο δόντι. Η γέφυρα συγκολλάται μόνιμα στα δόντια που την στηρίζουν και δεν μπορεί να αφαιρεθεί από τον ασθενή.Οι  γέφυρες μπορουν να τοποθετηθούν για να αναπληρώσουν  οδοντικές ελλειψεις και πάνω σε εμφυτεύματα.
 
Όψεις (Veneers)
 
Οι όψεις είναι λεπτά φύλλα από πορσελάνη με σκοπό να αλλάξουν το σχήμα και χρώμα των δοντιών που φαίνονται στο χαμόγελο. Τα δόντια παρασκευάζονται σχετικά ελάχιστα στην μπροστινή τους επιφάνεια και  οι όψεις συγκολλούνται μόνιμα στα δόντια. Οι όψεις είναι από  τις πιο συντηρητικές προσθετικές αποκαταστάσεις αφού οι οδοντικοί ιστοί που αφαιρούνται είναι λιγότεροι από αυτούς που πρέπει να αφαιρεθούν για να κατασκευαστεί μία στεφάνη.
 
Ερωτήσεις
 
1. Οι στεφάνες και οι γέφυρες αντέχουν για πάντα?
 
Τα υλικά που κατασκευάζονται οι προσθετικές κατασκευές είναι αρκετά ανθεκτικά. Προϋπόθεση είναι η καλή υγεία του υποστρώματος (τα δόντια και ούλα) που στηρίζουν τη γέφυρα. Η καλή στοματική υγιεινή παίζει συνεπώς σημαντικό ρόλο στη μακροβιότητα των προσθετικών αποκαταστάσεων.
 
2. Οι στεφάνες Ζιρκονίας είναι καλύτερες?
 
Ο οδοντίατρος σας είναι αυτός που πρέπει να διαλέξει το κατάλληλα υλικά για την κατασκευή στεφάνης ή γέφυρας ανάλογα με διάφορους παράγοντες που υπάρχουν σε κάθε στόμα. Δεν υπάρχει καλύτερο υλικό από κάποιο άλλο-απλά το κατάλληλο ανά περίπτωση.
 
3. Καταστρέφουμε τα δόντια όταν τα ετοιμάζουμε για γέφυρα?
 
Τα δόντια που προετοιμάζονται ώστε να δεχτούν γέφυρα τροχίζονται περιμετρικά και καθ ύψος, όσον δηλαδή και το απαιτούμενο πάχος αντοχής των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την γέφυρα. Δεν καταστρέφονται τα δόντια αλλά αφαιρούνται οι απαραίτητοι οδοντικοί ιστοί από τον οδοντίατρο ώστε να κατασκευαστεί μια ασφαλής προσθετική εργασία που να προστατεύει τα δόντια στηρίγματα ώστε να υποστηρίζουν τα δόντια που έχουν χαθεί. Η όλη αφαίρεση οδοντικών ιστών γίνεται με προσοχή από τον οδοντίατρο ώστε να διαφυλαχτεί η ζωτικότητα του νεύρου των δοντιών. 
 
4. Όταν κάνουμε μια στεφάνη πρέπει να έχει προηγηθεί ενδοδοντική θεραπεία?
 
Όχι πάντα, στις πλείστες περιπτώσεις τα δόντια διατηρούν την ζωτικότητα τους αφού το νεύρο μένει άθικτο από την όλη προετοιμασία.  Ο οδοντίατρος σας είναι σε θέση να κρίνει ανάλογα με το περιστατικό.
 
5. Όταν σε ένα δόντι έχει γίνει ενδοδοντική θεραπεία (έχει  «απονευρωθεί») πρέπει πάντα να καλύπτεται με στεφάνη?
 
Στις περισσότερες περιπτώσεις ένα δόντι που καταλήγει σε ενδοδοντική θεραπεία και  έχει ήδη υποστεί αρκετή ζημιά (από τερηδόνα ή κάταγμα) , ίσως  η στεφάνη είναι ο μόνος τρόπος αποκατάστασης του. Είναι όμως γεγονός ότι τα ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια είναι αρκετά επιρρεπή σε κατάγματα , που η αποκατάστασή τους με στεφάνη αποτελεί την ασφαλέστερη επιλογή. Το παραπάνω δεν αποτελεί κανόνα, ο οδοντίατρος σας θα αποφασίσει ποια είναι η καταλληλότερη επιλογή ανά περίπτωση.